Xây dựng dân dụng

Quy trình thanh toán thi công xây dựng

Căn cứ từng giá trị hợp động và nội dung công việc mà thực hiện công việc thanh toán như sau:

Phương thức thanh toán: Được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quy trình thanh toán thi công xây dựng

Đợt 1: Sau khi đã thỏa thuận và đồng ý kí hợp đồng kinh tế thì bên A tạm ứng cho bên B số tiền là: 10.000.000đ.(Mười triệu đồng). Chi phí được dùng để xin phép và lên hồ sơ thi công. Trong trường hợp quý khách đã có thiết kế và giấy phép xây dựng thì không tính phần ứng đợt 1 này.

Đợt 2: Sau khi bên B thi công xong phần móng thì bên A Tạm ứng cho bên B với số tiền là 100% chi phí thi công phần móng.

Đợt 3: Sau khi bên B thi công tường bao tầng trệt và đổ bê tông tầng trệt thì bên A tạm ứng cho bên B với số tiền là 60% chi phí thi công tầng trệt.

Đợt 4: Sau khi bên B thi công tường bao tầng trệt và đổ bê tông tầng lửng thì bên A tạm ứng cho bên B với số tiền là 60% chi phí thi công tầng lửng.

Đợt 5: Sau khi bên B thi công xây dựng tường bao và đổ bê tông sàn lầu 1 thì bên A Tạm ứng cho bên B với số tiền là 60% chi phí thi công lầu 1.

Đợt 6: Sau khi bên B thi công đổ bê tông sàn mái thì bên A Tạm ứng cho cho bên B với số tiền là: 60% chi phí thi công mái.

Tương tự cho các lầu nếu quý khách nhiều hơn 1 lầu.

Đợt 7: Sau khi bên B thi công xong phần xây tường ngăn phòng, tường mặt tiền, tô các bức tường thì bên A tạm ứng cho bên B với số tiền là: 30% chi phí còn lại của hợp đồng.

Đợt 8: Sau khi bên B thi công phần hoàn thiện ốp lát gạch xong thì bên A tạm ứng cho bên B với số tiền là : 30% chi phí còn lại của hợp đồng..

Đợt 9: Sau khi bên B thi công phần hoàn thiện lắp đặt thiết bị vệ sinh, thiết bị điện thì bên A tạm ứng cho bên B với số tiền là : 20% chi phí còn lại của hợp đồng..

Đợt cuối: Sau khi bên B thi công hoàn thành công trình và bàn giao cho chủ đầu tư thì bên A thanh toán hết số tiền còn lại cho bên B ( trong vòng 5 ngày sau khi bàn giao) . Bên A sẽ giữ lại 10.000.000đ ( Mười triệu đồng) số tiền bảo hành công trình. Qua thời gian là 12 tháng bên A sẽ trả lại số tiền trên cho bên B. Trường hợp thi công xây nhà trọn gói thì bên A sẽ giữ lại là 20.000.000đ

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

TIỆN ÍCH TÍNH CHI PHÍ XÂY DỰNG

MIỄN PHÍ XIN PHÉP XÂY DỰNG, 100% CHI PHÍ THIẾT KẾ KHI THI CÔNG PHẦN THÔ, TRỌN GÓI